top of page
Cityscape


הפורום העולמי לחדשנות ברשויות העירוניות ובמועצות מקומיות ואיזוריות
בשיתוף עם המכון הישראלי לערים חכמות-ISCI

שימו לב-  בעמודי האתר האחרים ניתן למצוא תכנים כולל ראיונות- גם  בעברית.

חשיבות החדשנות המונעת על ידי עובדי הרשויות ותושביהן הפעילים:

יצירתיות, יצירת ידע חדש ויצירת נכסי קניין רוחני בכל תחומי העיר החכמה- נוצרים באופן שוטף על ידי חברי צוות הרשות ולא פעם תוך שילוב הצעות של תושבים. המדובר בחדשנות הנוצרת תוך שיח פעיל של עובדות ועובדים בתוך הרשות - בחלקותיהם וכן עם צוותים במחלקות אחרות. העשייה החדשנית והמתחדשת ברשות, ויצירת שירותים ופתרונות טובים יותר-תוך שימור רמת שירות גבוה ללקוחות- התושבים- היא חלק בלתי נפרד מהצלחת העיר להיות מקום נעים שתושביו

מעוניינים לחיות בו ושאחרים רוצים להצטרף אליו.

הפורום שלנן:

נועד לאפשר לכל רשות ו/או מועצה בארץ ובעולם.

לשתף בחדשנות הנעשית בתחומם ולהינות מחדשנות בערים וברשויות אחרות בארץ וברחבי העולם.

בפורום שלנו, רשויות ומועצות מוזמנים ל:

א.להצטרף לקהילה שלנו ולהינות מחדשנות ועשייה שרשויות אחרות ישתפו בהן- בארץ ובעולם, ומשיח פתוח בנוגע לאילו. 

ב. לפרסם אצלינו ולשתף בכך רשויות ומועצות בארץ ובעולם-בסיפורי חדשנות ועשייה של הצוותים שלכם ועל ידם

ג. להציע אצלינו רשיונות בתנאים שתבקשו - בתשלום וכן באמצעות הכרה והוקרה לרשות ולעובדיה- באמצעות מתן רשיונות לשימוש בנכסיכם ו/או באמצעות הסכמים אחרים.

ד. לקחת חלק באירועים מקדמי עשייה,חדשנות, שיתוף עובדים וצוותים, ביצירה של עיר חכמה יותר

ה. להכיר באמצעות הפלטפורמה שלנו - בעלי תפקידים מקבילים בערים שונות בארץ ובעולם- בין השאר כדי לקדם שיתוף בפעילות, בנכסי קניין רוחני כתוכניות עבודה, טפסים אלקטרוניים, תוכנות מערכות הפעלה ותשלומים, אפליקציות עירוניות וכן דרכי התנהלות מול רשויות מדינה וכן התאמות

לרגולציות משתנות.   

רוצים להצטרף אלינו:

לחצו על הכפתור השחור-SUBMIT-צרו קשר ונרשום אתכם

הצטרפות לקהילה שלנו בפלטפורמה זו היא ללא עלות. אם אתם מעוניינים  לשתף כאן בסיפורי חדשנות ומוצרי חדשנות שלכם- נשמח לשלוח לכם מידע מפורט בתוספת תעריפי ההצטרפות.

משתתפים ישראלים ובעברית:

אירועים בינלאומיים יתנהלו בשפה האנגלית. אירועים בארץ- בין רשויות ומועצות ישראליות- יתנהלו בעבריות. הכוונה שלנו היא לנהל אירועים מסוגים שונים- כנסים, וובינרים, האקתונים, מפגשי "מספרים חדשנות" ועוד.


 

bottom of page