top of page
  • rpeiplaw

רס"ן יזהר יצחקי -חדשנות בצה"ל ובפרקליטות הצבאית.מה נלמד מכך על קידום צוות וחדשנות בערים.רס"ן יזהר יצחקי - ראש מדור החדשנות וניהול הידע בפרקליטות הצבאית.

מה אנחנו יכולים ללמוד על חדשנות בארגון צבאי בנוגע לחדשנות בערים?

אנחנו יכולים להבין- שוב- שסיפור הוא לא רק אודות התקדמות טכנולוגית. הסיפור כולל את צרכי הארגון (צבא או עיר), את האנשים שעובדים שם וגורמים לו להתקדם,להתחדש ולהשתפר, ואת אותם האנשים שיש להם תשוקה לחדשנות ולשיפור ואת הארגון בראשות האנשים המנהלים אותו ושמוכנים לעזור לאותם חדשנים, לפעול, לעבוד, לעיתים לטעות אך בסופו של דבר לקדם את מה שהם רוצים- לטובת הארגון, העובדים בו ולקוחותיו- אם אילו חיילים או תושבים, או בארגונים אחרים- צרכנים.


יזהר משתף אותנו במסלול הכשרתו כמשפטן וכאיש צבא בשירות קבע מקצועי. בשונה מעמיתיו, יזהר משמש כיום בתפקיד פיקודי וניהולי ואחראי על תהליכי חדשנות בפרקליטות הצבאית. בשיחתנו, יזהר מגדיר חדשנות, מסביר מדוע חידוש ושיפור הם חשובים ומתאר כיצד צה"ל עוסק בחדשנות ללא הרף. יזהר נתן שתי דוגמאות לחדשנות: האחת – הקמת בית הדין המשלב בצה"ל - כתחליף למסלול הפלילי המסורתי, הסובב סביב ענישה. השניה – יישום אפליקטיבי בסביבת הענן המקוון, שמבוסס למידת מכונה, אשר מיועד למשפטנים הצבאיים ועתיד לאפשר להם – למשל - להופיע בבתי-הדין ובבתי-המשפט הצבאיים ביתר קלות, עם נגישות רבה יותר למסמכים ולמקורות משפטיים. הפרקליטות הצבאית אף זכתה בפרס החדשנות הראשון מטעם הרמטכ"ל, בזכות החדשנות המיושמת בה. כדאי לצפות ולשמוע כיצד יוצרים חדשנות וכיצד מעודדים אחרים ליצור אותה, גם בארגון משפטי דוגמת הפרקליטות הצבאית, לטובת היחיד ולטובת הארגון כולו.


אתם מוזמנים לצפות בשיחה עם יזהר.

61 views0 comments

Comments


bottom of page