top of page
  • rpeiplaw

אנליסטים צעירים ודאטה עירונית: משרד החינוך,הפורום העולמי לחדשנות ברשויות מקומיות וע' תל-אביב יפו


בהמשך לפוסט האחרון שלנו - אנו שמחים לומר שהפרויקט בו ינתחו אנליסטים צעירים את הנתונים העירוניים באתר הנתונים הפתוחים של תל-אביב יפו, ​​יצא לדרך!

הצוותים החינוכיים בבתי הספר שנבחרו להשתתףבפרוייקט, יחד עם נציגינו מכל אחד מהארגונים המשתתפים- השתתפו בפגישת הפתיחה הראשונה שלנו- ב-27 באוקטובר 2022.


לכל אחד מהמשתתפים היתה הזדמנות להציג את עצמו, נדונו גם מטרות הפרוייקט ופרטי התוכנית שבבסיסו.


התלמידים מוכנים להתחיל בניתוח הדאטה של עיריית תל-אביב יפו - ונציגי משרד החינוך והפורום הזה, מוכנים לתמוך בהם, לסייע להם, ללמד אותם ולנסות ביחד איתם ללמוד ולנתח נתונים - באופן שיעזור להפוך את העיר הנהדרת הזו לחכמה וטובה עוד יותר עבור כל תושביה ומבקריה.


כמו כן אנו שמחים לברך את מנהל החינוך בעירייה ואת אגף המיחשוב שבה, על ההצטרפות לפרוייקט שלנו.אתם מוזמנים לצפות בפגישת הפתיחה של הפרוייקט:


נמשיך ונעדכן - ככל שהפרויקט יתקדם. בהצלחה לכולנו!

109 views0 comments

Commenti


bottom of page