top of page
  • rpeiplaw

אנליסטים צעירים ודאטה עירונית: הפרוייקט מתקדם- עם מפגשים של תלמידים עם נציגי עיריית תל-אביב

Updated: Mar 21, 2023


הפרוייקט שלנו ממשיך!


על מנת לאפשר קשר ישיר בין האנליסטים הצעירים לבין נציגי העירייה- נקבעו מפגשים בשלושת בתי הספר המשתתפים בפרוייקט. נציגי העירייה כללו את רינת גיא מנהלת רשות החדשנות בעיריית תל-אביב, קרן-אור פיש מנהלת מחקר אורבני בעיריית תל-אביב וכן את רונה רכס מנהלת פרוייקטים ברשות החדשנות בעיריית תל-אביב


במפגשים הוצג אתר העירייה https://opendata.tel-aviv.gov.il/en/Pages/home.aspx, תפקידי הנציגים המבקרים בה, מה היא החדשנות הנעשית בעירייה ומה הקשר בינה לבין הדאטה הנאספת והמנותחת במסגרת העיר תל-אביב.


לצוותים החינוכיים ולתלמידים ניתנה ההזדמנות לשאול את הנציגים שאלות ולקבל מהאחרונים תשובות.


בימים הקרובים יתקיים מפגש בין הצוותים החינוכיים לבין קרן אור פיש - להדרכת עומק בנוגע לאתר העירייה- כדי שהצוותים יוכלו לסייע לתלמידים בדרך הטובה ביותר בביצוע המחקרים שלהם.


כתזכורת- הנה בתי הספר והצוותים החינוכיים המעורבים בפרוקייט:


1. ליידי דייויס- http://ld.amalnet.k12.il/ - עם המורה גיורית כרמי והמנהלת שרה הלפרין.

2. מח”ט י"א- http://www.yudalef.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1184091 עם המורה תומר גביש והמנהל דרור איסר.

3. תיכון חדש - http://tichonhadash-tlv.org.il/ -עם המורה מוסי עוז והמנהלת לימור מרקנזון.


להלן מספר תמונות וסרטון מביקורי הצוותים בבתי הספר- ושל נציגות העירייה ששוחחו עם התלמידים ועם הצוותים:רונה רכס מנהלת פרוייקטים ברשות החדשנות בעיריית תל-אביב

קרן-אור פיש מנהלת מחקר אורבני עיריית תל-אביב

רינת גיא ראש רשות החדשנות בעיריית תל-אביב
תודה רבה לכל השותפים לעשייה!

נמשיך לעדכן.

43 views0 comments

Comments


bottom of page